sac


overzicht meerdere lokalen per dag 2017-2018

klik hieronder op de gewenste groep

opmerking vooraf : Indien een lokaal niet verschijnt op de selectie is
het volledig vrij binnen de opgegeven tijdstippen

Promotiezaal, beraadslaging
en ontvangstruimtes

vergaderzalen computerlokalen    
         
gebouw D gebouw D niveau 0

gebouw D
niveau esplanade

gebouw D
2de verdieping
gebouw D
3de verdieping
gebouw E gebouw E niveau 0 gebouw E
2de verdieping
gebouw E
3de verdieping
gebouw E.3de verd. teleclassing en lesopnames
gebouw F gebouw F
4de verdieping
gebouw F
5de verdieping
gebouw G
niveau esplanade
Campus Jette gebouw A teleclassing en lesopnames
gebouw K gebouw L gebouw Q U-Residence
        lokalen lesopname en teleclassing : overzicht
auditoria
100-540 plaatsen
middelgrote lokalen
50-100 plaatsen
lokalen van
28-48 plaatsen
kleine lokalen
5-25 plaatsen
lokalen met lesopname : per installatie