Vrije Universiteit Brussel


Facility Management : Campusbeheer

Auditorium D0.02

Zitplaatsen:170
Audio
 • Micro's:1draadloos
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1
  1

  Auditorium D0.03

  Zitplaatsen:200
  Audio
 • Micro's:1draadloos
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1
  1

  Auditorium D0.05

  Zitplaatsen:120
  Audio
 • Micro's:1draadloos
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1
  1

  Auditorium D0.07

  Zitplaatsen:120
  Audio
 • Micro's:1draadloos
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1
  1

  Auditorium D0.08

  Zitplaatsen:120
  Audio
 • Micro's:1draadloos
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1
  1

  Aula Q: A "Roger Van Geen"

  Zitplaatsen:587
  Audio
 • Micro's:3draadloos + 5tafelmico's
 • CD:ja
 • Cassette:ja
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:ja
  Cyber
 • Internet:ja


  De Aula’s B, C, D kunnen gedraaid worden zodat ze één groot geheel maken met de grote Aula A.
  Men is niet verplicht om de 3 zalen te draaien:

  A+B
  A+C
  A+D

  A+B+D
  A+C+D
  A+C+B

  A+B+C+D

  Het --> geeft de ingang van de Aula aan.

  1

  1 1 1 1
  1

  Aula Q: B en D

  Zitplaatsen:209
  Audio
 • Micro's:3draadloos + 4tafelmicro's
 • CD:ja
 • Cassette:
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:ja
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1 1 1 1 1 1 1
  1

  Aula Q: C

  Zitplaatsen:321
  Audio
 • Micro's:3draadloos + 4tafelmicro's
 • CD:ja
 • Cassette:ja
  Visueel
 • Data - Projector:ja
 • Transparant:ja
 • Video:ja
 • DVD:ja
 • Dia:ja
  Cyber
 • Internet:ja

  1 1 1
  1

  Aula Q: Buiten

  1 1 1 1
  1

  Parking N

  Plaatsen:300

  1 1
  1

 

Over het Leslokalenbeheer

De dienst Leslokalenbeheer staat in voor de reservatie van alle activiteiten in de leslokalen van de Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek. Voor het organiseren van symposia en congressen kan u ook terecht op de Medische Campus Jette (Congresdienst ) Reservaties zijn aan volgende procedure onderworpen : onderwijsactiviteiten worden via de faculteitssecretariaten gereserveerd bij de dienst Leslokalenbeheer. De aanvrager dient steeds de naam van de titularis, het opleidingsonderdeel, het aantal studenten die aan de activiteit deelnemen en de gewenste multimediale uitrusting te vermelden; lokalen voor alle andere activiteiten worden rechtstreeks bij de Leslokalenbeheerder schriftelijk aangevraagd, bij voorkeur via het daartoe bestemde reservatieformulier. Bij elke aanvraag dient de aard van de activiteit te worden omschreven om voor reservatie in aanmerking genomen te worden; de gebruikers dienen het gebruikersreglement te respecteren. De Vrije Universiteit Brussel beschikt over 4 auditoria (2 van 200 plaatsen, 1 van 300 plaatsen, 1 van 580 plaatsen) die samengevoegd kunnen worden tot één groot van ca. 1200 zitplaatsen. De ontvangsruimteruimte Nelson Mandela (oppervlakte ca. 500m2) is geschikt voor het organiseren van recepties, beurzen of tentoonstellingen. Er kunnen ook demonstraties georganiseerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van ethernet-aansluitingen als toegang tot het Internet (zes aansluitpunten). Voor kleinere vergaderingen, workshops, e.d.m. hebben wij nog leslokalen met een capaciteit variërend van 20 tot 130 zitplaatsen. Voor congressen en studiedagen kan er eveneens beroep gedaan worden op het VUB-restaurant dat verschillende formules aanbiedt en tevens voor de catering instaat. Bij het organiseren van congressen en studiedagen dient men er rekening mee te houden dat tijdens lesweken en examenweken er geen auditoria beschikbaar zijn behalve op vrijdag en zaterdag. Tijdens het tweede semester is ook op vrijdag een auditorium beschikbaar. Het reserveren van een lokaal of het aanvragen van een prijsofferte kan via het reservatieformulier op deze web-site. U kan de dienst ook telefonisch bereiken (02/6292267), een fax sturen (02/6293943) of informatie via e-mail aanvragen.

Neem een kijkje in onze lokalen en aula's. Met opmerkingen, suggesties kan je terecht bij:

erwin_vandevelde@vub.ac.be
Laatste wijziging: 6 december 2005.