Vrije Universiteit Brussel

 

 


Facility Services : dienst Campusbeheer

De dienst Campusbeheer staat in voor de reservatie van alle activiteiten in de leslokalen van de Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek.

Voor het organiseren van symposia en congressen kan u ook terecht op de Medische Campus Jette (Congresdienst )

Reservaties zijn aan volgende procedure onderworpen :

Lesactiviteiten worden via de faculteitssecretariaten gereserveerd. De aanvrager dient steeds de naam van de titularis, het opleidingsonderdeel, het aantal studenten die aan de activiteit deelnemen en de gewenste multimediale uitrusting te vermelden. Aanvragen voor activiteiten in facultaire lokalen gebeuren via het faculteitssecretariaat

Alle andere activiteiten in de gemeenschappelijke lokalen worden aangevraagd via ons reservatieformulier: gastcolleges of onthaalactiviteiten met catering, bijeenkomsten, workshops, persconferenties, uiteenzettingen met een gemengd publiek van studenten en externen, scholierenactiviteiten, vergaderingen, openbare doctoraatsverdedigingen, studiedagen, colloquia en alle andere activiteiten waar catering voorzien wordt.

Al onze lokalen zijn uitgerust met vaste dataprojectie.

Vanaf academiejaar 2008-2009 zullen wij geen ondersteuning meer geven voor projectie van VHS-videocassettes. Lees verder...

Vanaf academiejaar 2009-2010 zal FM-Campusbeheer geen ondersteuning  meer geven voor retroprojectie in de leslokalen. Lees verder....

Doctoraatsverdedigingen : op maandag en donderdag wordt de promotiezaal D.2.01 (60 vaste en 30 losse stoelen), en een nabijgelegen lokaal voor beraadslaging voorbehouden. Lees verder...

Voor uw meer uitgebreide wensen omtrent de uitrusting en aankleding van uw evenement dient u, na ontvangst van uw reservatiebevestiging, kunt u de VUB infofiche invullen https://my.vub.ac.be/infrastructuur-en-events/materiaal-enof-diensten-aanvragen

Opgelet! aanvragen voor niet-onderwijsactiviteiten worden in chronologische volgorde behandeld.

Bij elke aanvraag dient de aard van de activiteit te worden omschreven om voor reservatie in aanmerking genomen te worden; de gebruikers dienen het gebruikersreglement te respecteren.

De Vrije Universiteit Brussel beschikt over 4 auditoria (2 van 200 plaatsen, 1 van 300 plaatsen, 1 van 580 plaatsen) die samengevoegd kunnen worden tot één groot van ca. 1200 zitplaatsen. De ontvangsruimte Nelson Mandela (oppervlakte ca. 500m2) is geschikt voor het organiseren van recepties, beurzen of tentoonstellingen. Er kunnen ook demonstraties georganiseerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van ethernet-aansluitingen als toegang tot het Internet (zes aansluitpunten).

Voor kleinere vergaderingen, workshops enz. hebben wij nog leslokalen met een capaciteit variërend van 20 tot 130 zitplaatsen.

Voor congressen en studiedagen kan er eveneens beroep gedaan worden op het VUB-restaurant dat verschillende formules aanbiedt en tevens voor de catering instaat.

Bij het organiseren van congressen en studiedagen dient men er rekening mee te houden dat tijdens lesweken slechts één auditorium met 200 plaatsen (QD) beschikbaar is, en dit enkel vrijdag en zaterdag. Lees verder ...

Tijdens de examenweken zijn er geen auditoria beschikbaar

Het reserveren van een lokaal of het aanvragen van een prijsofferte kan via het reservatieformulier op deze web-site.

 

Niet officiële kleurenkalender 2016-2017

 

Met opmerkingen, suggesties kan je terecht bij:
Erwin.Van.de.Velde@vub.ac.be